AVIA A31

MOTOR

SPOJKA A PREVODOVKA

SPOJOVACIE HRIADELE

RIADENIE

PREDNÁ NÁPRAVA

ZADNÁ NÁPRAVA

KOLESO

RÁM

PÉROVANIE

DRŽIAK NÁHRADNÉHO KOLESA

OVLÁDACIE ÚSTROJENSTVO

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ A VÝBAVA

CHLADIČ

NÁDRŽ PALIVA

VÝFUK

NÁRADIE

KAROSÉRIA

VYBAVENIE KAROSÉRIE A RÁMU

KÚRENIE