AVIA A31, A31T, A21

MOTOR

SPOJKA A PREVODOVKA

SPOJOVACIE HRIADELE

RIADENIE

PREDNÁ NÁPRAVA

ZADNÁ NÁPRAVA

KOLESO

RÁM

PÉROVANIE

DRŽIAK NÁHRADNÉHO KOLESA

OVLÁDACIE ÚSTROJENSTVO

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ A VÝBAVA