Kam dodávame?

Našou prioritou je Európa...

Tovar sme dodali za hranice Slovenska už do vyše 15 krajín Európskej únie.

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Spojené Kráľovstvo, Taliansko

 

...ale nebránime sa ani novým výzvam

Angola, Chile, Južná Afrika, Kongo, Rusko, USA

 

"Veríme, že tento trend bude pokračovať a zároveň ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým našim zahraničným zákazníkom, ktorí vedia, že staršie vozidlá, ktoré sú prevažne určené do terénu, sa ešte aj v dnešnej modernej dobe oplatia renovovať, nakoľko ich kvalita ďaleko presahuje vozidlá vyrábané v súčasnosti."