Reklamácie

Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.

Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená (poškodený obal a pod.), nepreberajte. Ak ju aj napriek tomu preberiete, oznámte dotyčnému kuriérovi, že zásielku preberáte "S VÝHRADOU" a dbajte, aby túto skutočnosť zaznamenal.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné nás o tejto skutočnosti čo najskôr informovať, aby sme vedeli kontaktovať priamo kuriérsku spoločnosť, ktorá Vám zásielku doručila. Môžete tak urobiť emailom na gambosautodiely@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 37 656 42 42.

Dopravca má právo zkontrolovať skutočný stav poškodenia alebo čiastočnej straty zásielky, preto odporúčame kupujúcemu s poškodenou zásielkou nemanipulovať a odložiť si obal a výplň, v ktorých bola zásielka doručená - odporúčame spraviť fotodokumentáciu.

 

Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar je možné posúdiť len na prevádzke predávajúceho alebo zaslaním tovaru na adresu prevádzky dodávateľa, odmietnuť reklamáciu je možné v prípade, že tovar obsahuje vadu, za ktorú dodávateľ podľa zákona alebo podľa kúpnej zmluvy nezodpovedá, ďalej tiež v prípade, že tovar je po záručnej dobe, bolo s tovarom manipulované, alebo bol tovar neodborne namontovaný (pokiaľ montáž realizoval odborný servis, je potrebné preukázať doklad o montáži).

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru a vyplnený reklamačný protokol (pdf, 77 kB).

Vybavením reklamácie sa rozumie, že chybný tovar bude opravený, alebo bude odovzdaný nový kus, prípadne ponúknutá zľava alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred zakúpením alebo objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie spoluprácu potrebnú k vybaveniu reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o lehotu, počas ktorej kupujúci neposkytol požadovanú spoluprácu.

Všetky podrobnejšie informácie nájdete v Obchodných podmienkach.

V prípade nejasností ohľadne reklamácie tovaru nás neváhajte kontaktovať.